top of page

JIJ HEBT ONS NIET ONTDEKT

Hoe de gemeente toesloeg toen de wereld Amsterdam Noord ontdekte.

 

Jarenlang werd Noord vergeten en verwaarloosd door iedereen die er niet woonde. Vanaf de heropening van de NDSM als broedplaats veranderde dat. In 2012 plaatste de NY Times Noord in de top tien van onontdekte parels van Europa. De gemeente sloeg toe. De structuurvisie van 2011 en Koers 2025 van 2015 legden de basis voor de hyper-ambitieuze verdichtingsplannen van nu. Met als gevolg: de verdringing van de bewoners en ondernemers die er al waren.

Red Amsterdam Noord wil:

 • een inhaalslag op de verwaarlozing

 • een stop op de verdringing

 • het bijsturen van de verdichting

RAN (Red Amsterdam Noord) is begin 2021 ontstaan, toen het vertrouwen in overheid en woningbouw bij 18 bewonersgroepen in heel Noord tot nul was gedaald. De zogenaamde participatie liep volledig vast.


Eva Bollen en Maarten de Boer schreven een brandbrief. Met daarbij de eis voor een hoorzitting; een hoorzitting waarin de bewoners de gemeenteraad bevragen. Waar zijn jullie nou mee bezig?

GEDEELDE AMBITIE

Deze hoorzitting vond plaats op 31 mei in de Balie. Als antwoord daarop kwam het college met de burgemeester in augustus 2021 naar Noord. Hierop kwam de uitnodiging van de burgemeester om een aanzet te geven tot een Aanpak Noord. Dit is een eerste stap naar herstel van dat vertrouwen. De machtsverhouding blijft natuurlijk scheef. Nog steeds wordt er te weinig informatie gedeeld. De gezamenlijke ambitie, als basis voor de samenwerking, is er – nu gaan we kijken of het lukt om samen plannen te maken en uit te voeren.

VERWAARLOZING

Noord heeft vergelijkbare achterstanden met Zuidoost en Nieuw West. Dat wordt onvoldoende erkend; nu de buitenwereld Noord zo hot vindt is het makkelijk de schaduwkant over het hoofd te zien. Er zijn wel gemeentelijke inhaalprogramma’s, maar het ontbreekt nog aan budget en menskracht om ze waar te maken.

VERDRINGING

De gemeente zet in op vermenging. Van woonsoorten en dus van bewoners. Wij zien de consequenties. Mensen migreren de stad uit, er is nauwelijks doorstroom voor jongeren naar een eigen woning, ondernemers bezwijken onder de lasten. De vermenging leidt tot verdringing. Vandaar dat ons plan begint met de eis: stop de verkoop van sociale huurwoningen.

VERDICHTING

De extreme verdichting van de bouwplannen gaat onvermijdelijk ten koste van de kwaliteiten van Noord, als er niet tegelijk evenredig wordt geïnvesteerd in bestaande bewoners, bewoning, voorzieningen en groen. Vandaar dat we het hoe en waarom van die verdichting ter discussie stellen. Op dit punt is het formuleren van een gedeelde ambitie met de gemeente het moeilijkst. 

Wat doen wij om dit te bereiken?

 • We hebben een korte lijn met de burgemeester en haar medewerkers. Zodat we zaken die onmiddellijk om actie vragen kunnen aankaarten.

 • We spreken in bij de commissies van de gemeenteraad en het stadsdeel.

 • We nodigen ambtenaren, politici, bestuurders en organisaties uit voor overleg.

 • We ontvangen bewoners in ons pand aan het Mosveld. Hier kunnen zij zich bij ons aansluiten, maar ook vragen stellen en problemen aankaarten.

 • We schreven op uitnodiging van de burgemeester een voorzet voor Aanpak Noord. Op 12 thema’s:
  Wonen, Participatie,  Verdichting, Mobiliteit en Infrastructuur,  Stadsnatuur, Onderwijs, Jongeren,  Zorg en Welzijn, Duurzaamheid, Bedrijven en Werk, Kunst en Cultuur en Openbare Ruimte.
  Dit
  boekje presenteerden we op 1 februari 2022 aan het College van B&W en de Stadsdeelbestuurders.

 • We organiseren bijeenkomsten over verdichting, bevolkingsprognoses, duurzaamheid, segregatie van het onderwijs en het verdwijnen van de stadsnatuur.

VERHALEN UIT NOORD

bottom of page