top of page

OPENBARE RUIMTE

De openbare ruimte maakt in een stad, en vooral in Noord, dat er onverwachte ontmoetingen plaatsvinden. Het groen met name is karakteristiek voor Noord. Bewoners hechten veel waarde aan publieke plekken waar je terecht kunt. Inmiddels zijn voormalige pleinen verworden tot winkel- en horecaplekken met als resultaat dat je verplicht wordt tot consumptie. Andere zijn verrommeld en afgekalfd. Waar kunnen Noorderlingen nog terecht in de openbare ruimte, zonder geld uit te geven, waar kunnen ze ontspannen en, als ze dat willen, meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van die ruimtes?

 

Wij stellen voor aan de raad: 

  • Als bewoners met initiatieven komen die daadwerkelijk worden uitgevoerd (zoals nu de terugkeer van de wekelijkse vuilophaal), zorg dan voor een juiste informatievoorziening naar de bewoners en pronk niet met andermans veren

  • Jaarlijkse schouw van de publieke ruimte (heel, schoon, infrastructuur) met oude en nieuwe bewoners. En heldere afspraken over aanpak en onderhoud.

  • Bij een klachtenprocedure: zorg voor hoor en wederhoor van beide partijen. Gewoonterecht juridisch invoeren.

  • Openbare ruimte niet laten innemen door vaste private voorwerpen/beplanting en toegankelijk voor iedereen houden

  • Aanpak hotspots onveiligheid: onveilig gevoel, en onveilige situatie (zoals slecht verlichte tunnels)

  • Passief kwaliteitsbeleid (beschermd stadsgezicht) moet worden omgezet naar actief kwaliteitsbeleid (voor behoud en verbetering van bestaande kwaliteiten, groen, rust etc.)

  • Inrichting van de openbare ruimte afstemmen op de daadwerkelijke bevolking van Noord en de toename ervan, en een goede koppeling van sociale dienstverlening aan fysieke ingrepen

  • Stel het onderhoud van openbare ruimte niet uit omdat corporaties plannen aankondigen met de omliggende buurt. In de Kleine Die is er al 10 jaar niets aan de straten gedaan omdat Ymere ruim 25 jaar twijfelt over wat ze met de huizen doet. Ondertussen is geen enkele stoep meer recht.

  • Stop met het actief meewerken aan de tweedeling in Noord: bij klachten door nieuwe bewoners kiest de gemeente op dit moment bijna standaard hun kant. Er moet worden geluisterd naar beide kanten van het verhaal . Denk aan de speeltuin op het Koopvaardersplantsoen, het verbod op muziek voor de sportende dames in de Banne, de zogenaamde geluidsoverlast van IJssalon IJskoud de Beste, picknicktafels die niet mogen worden gebruikt etc.

  • Stop het in gebruik nemen van openbare ruimte door huiseigenaren. Zie bijvoorbeeld het groen tegenover de huizen op de Nieuwendammer- en Schellingwouderdijk. Of de gemeente maakt daar openbare ruimtes van met banken en tafels waar iedereen welkom is, of de gemeente ziet toe dat het Grote verbetering vuilophaal. Nu het grofvuil weer wekelijks wordt opgehaald, stel ook snel de huisvuilpasjes snel buiten werking.

bottom of page