top of page

ONDERWIJS

 

Onderwijs is de basis. Van opbouw, van verbinding tussen mensen, van zelfbeschikking en zelfregie. De samenleving begint in de klas. Net als inclusie en gelijkheid. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. Scholen in Noord zijn een ontmoetingsplek voor mensen met allerlei achtergronden. De segregatie in Noord begint dan ook met de tweedeling binnen het onderwijs. Het verergert op de basisschool en zet door in het voortgezet onderwijs. Dat moeten we oplossen. Het kleurrijke stadsdeel dat Noord is, wordt niet weerspiegeld in de bestaande structuren. Er moeten nieuwe systemen opgezet worden voor écht inclusief onderwijs, waarmee we een voorbeeld geven aan de rest van de stad en de rest van Nederland. 

 

Ons voorstel aan de raad:

 • Een netwerk opbouwen tussen bestaande scholen in Noord om kennis uit te wisselen en structureel te kunnen werken aan beter onderwijs en opvang voor alle kinderen in Noord, met betrokkenheid van alle ouders.

 • Bijzondere structuren creëren en daarmee een voorbeeld stellen voor echt inclusief onderwijs → zie Charter schools vs. Public schools in V.S

 • Toegankelijk voor rolstoelen in alle scholen en alle kinderdagverblijven

 • Stimuleer ontwikkeling van bestaande scholen om zo menging aan te moedigen. Bestaande scholen moeten aantrekkelijk zijn of worden voor mensen die in Amsterdam Noord komen wonen en voor mensen die er al wonen.

 • Elke nieuwe school of schoolvorm in Noord moet zich verbinden aan een bestaande school, waarbij beide gelijke financiering en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.

 • Stimuleer gemengde scholen:
  - Ouders moeten worden gestimuleerd om kinderen op de dichtstbijzijnde school te zetten;
  - Stop met het accepteren van 'nieuwe' schoolvormen die enkel een hoger opgeleid wit publiek trekken;
  - Stimuleer de ontwikkeling van bestaande scholen om zo menging aan te moedigen, bestaande scholen aantrekkelijk te maken, o.a. door een betere beloning van leerkrachten en het opknappen van bestaande gebouwen;

 • Sancties op niet mixen in kinderopvang, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs;

 • Maatregelen tegen te lage schooladviezen

 • In samenwerking met basisscholen een plan voor bijlessen en opvang van leerlingen, zodat deze structureel uitgebreid kan worden en toegankelijk blijft voor alle leerlingen, in plaats van dat het inkomen van je ouders bepaalt op wat voor onderwijskwaliteit je recht hebt.

 • Concrete social return bij de uitvoering van beleid d.m.v. stageplekken en baangaranties na afstuderen, deels binnen de buurt.

 • Experiment met basisinkomen (zie: Collectief Kapitaal in Buikslotermeer) uitbreiden: Noord is bij uitstek het stadsdeel om dit breed in te voeren.

bottom of page