top of page
Zoeken

Verdichting

Dit is er al en moet blijven

Iedereen moet de vrijheid hebben om in Amsterdam te komen wonen. Maar dat mag niet ten koste gaan van de mensen die er al wonen. Voor veel Noorderlingen wordt de huur te hoog en nieuwbouw onbetaalbaar. Ze zitten vast in slecht onderhouden woningen of kiezen tegen hun zin voor iets buiten de stad. Voor wie bouwen we dan al die nieuwe woningen? En wie zorgt er voor de mensen, huizen en buurten die er al waren?

De komende jaren wil de gemeente 60.000 nieuwe woningen erbij in Noord. Een stad in een stad. Dat heet extreme verdichting. En er wordt nauwelijks rekening gehouden met de bestaande buurten. Die raken ingeklemd tussen nieuwe, drukke wegen en hoge nieuwbouw. De plannen maken alles vooral makkelijk voor nieuw Noord. Maar er is geen geld en aandacht voor de buurten die ernaast liggen. Daar is – tenzij een groep actieve buurtbewoners er hard en onbetaald voor knokt - geen onderhoud, geen goede publieke ruimte en geen perspectief op werk, hulp of een nieuwe woning. Daar krijgen mensen het gevoel er niet bij te horen. En: er ontstaat geen gezonde stad omdat er te weinig plek overblijft voor groen.

Dus:

 • Een grote Noordbijeenkomst om de bevolkingsprognoses van de gemeente kritisch te bekijken. Wie zijn de verwachte nieuwkomers en waarom komen ze hier? Hoe vinden zij hun weg op de woningmarkt? Waarom vertrekken er zoveel Amsterdammers en waar gaan ze naartoe? Wie worden er weggedrukt? Waarom zijn veel van de betaalbare nieuwe woningen studio’s met tijdelijke contracten? Waar blijven de permanente woningen voor groepen die al zo lang zoeken naar middenhuur of sociale huur? waar blijft het broodnodige groen voor zoveel bewoners?

 • Er wordt in Noord veel nieuw gebouwd. Maar het onderhoud van de bestaande buurten met veel sociale huur blijft achter. Het is tijd voor een inhaalslag.

  • Stop nieuwe verdichting.

  • Pas de lopende verdichting aan op de woningvraag vanuit Noord.

  • En investeer evenredig zorg en onderhoud voor bestaande buurten, vooral de 7 zogenaamde ‘ontwikkelbuurten.’

  • Zorg dat de groennorm binnen het plangebied niet met sjoemelgroen wordt opgelost.


 • Bouw de tuindorpen, die beschermd stadsgezicht zijn, niet dicht. Bouw er niet omheen als ze dat uitzicht en verkeersdrukte kost. Maak vaart met het onderhoud van woningen, pleinen, groen, straten en stoepen, zodat ze weer 100 jaar mee kunnen.

 • Als er omheen gebouwd wordt, maak ruimte voor buurtfuncties: wonen, bedrijven en voorzieningen.

 • Geen sloop/nieuwbouw in de Van der Pekbuurt, de Kleine Die, de Oranjewerf en de Molenwijk.

 • Het Hamerkwartier is niet leeg: geef de bedrijven/ondernemers die daar willen blijven een betaalbare terugkeergarantie.

 • Bescherm en compenseer Vogelbuurt en Vogeldorp (beschermd stadsgezicht) voor overlast van de toenemende bouw- en verkeersdrukte rond de Meeuwenlaan en de Johan van Hasseltzone.

 • Elzenhagen, Banne, Tuindorp Oostzaan…

 • Gemeente: de principenota’s voor de ontwikkelbuurten staan vol treurige statistieken en mooie plannen om daar wat aan te doen, maar a) ze komen niet af en b) er zit geen geld achter. Wij willen die begrotingen zien, de logica erachter bespreken en zien hoe alle ambities gedekt gaan worden – of blijven die mooie plannen mooie plannen?

 • Stel een regelmatig, verplicht overleg in tussen bewoners, gemeente en corporaties. Om te zorgen voor de inhaalslag in de bestaande buurten van Noord. Met alle onderliggende documenten voor iedereen op tafel.

Comments


bottom of page