top of page
Zoeken

Red Amsterdam Noord zegt vertrouwen op in de Amsterdamse woningcorporaties (persbericht)

Red Amsterdam Noord (RAN) heeft op 2 oktober in het overleg met de woningcorporaties concrete eisen gesteld om de mensonterende woonomstandigheden in de verwaarloosde complexen in Noord als eerste aan te pakken. RAN vraagt de corporatiebesturen andere keuzes te maken in hun beleid:

  1. Een stop op verkoop en nieuwbouw. Het bouwen van nieuwe woningen uit de verkoopopbrengsten moet tijdelijk stoppen tot al het bestaande bezit weer fatsoenlijk bewoonbaar is gemaakt.

  2. Versnelling van renovatie/isolatie/verduurzaming en tijdelijke maatregelen om alvast de ergste gebreken te verhelpen voordat de winter intreedt.

  3. Huurverlaging voor huurders die in slechte, ongezonde woningen wonen.

Over deze eisen bleek geen gelijkwaardig inhoudelijk gesprek mogelijk. Het antwoord van de corporaties was ‘neen’.


Daarop heeft RAN schriftelijk het vertrouwen in de corporaties opgezegd. Wel wil RAN ingaan op hun eerdere aanbod om met iedere corporatie afzonderlijk te bekijken wat daar voor ruimte zit om problemen in specifieke woningen op korte termijn op te lossen.

Inmiddels heeft RAN een ontvangstbevestiging ontvangen namens de gezamenlijke corporaties. Zij hebben toegezegd hun best te doen om eind van de week met een reactie te komen.

Achtergrond

Red Amsterdam Noord is een bewonersorganisatie waarin bewoners van en organisaties uit Amsterdam Noord de krachten bundelen om de achterstandspositie van stadsdeel Amsterdam-Noord aan de kaak te stellen. Eén van hun speerpunten is Wonen. De werkgroep Wonen van RAN heeft in het voorjaar het initiatief genomen met alle Amsterdamse woningcorporaties gezamenlijk structureel overleg te voeren. De gemeente en het stadsdeel Noord faciliteren deze bijeenkomsten.


80% van alle slechte sociale huurwoningen van Amsterdam staan in Amsterdam Noord. Dit blijkt uit een notitie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (d.d. 8 november 2022). Er is een enorme achterstand in planmatig onderhoud. De woningen zijn nauwelijks geïsoleerd. Renovaties bleven uit of zijn op de lange baan geschoven. De staat van woningen in veel, vooral oudere wijken is zo ernstig, dat bewoners door vocht en schimmel ziek worden. Door de slechte isolatie zitten zij met enorme stookkosten. Dit zijn veelal bewoners die maar net (of net niet) kunnen leven van hun lage inkomen. Hun woningen zijn niet droog en warm te krijgen. Er zitten mensen in schimmelwoningen met het vooruitzicht dat zij pas over 10 jaar aan de beurt zijn voor renovatie en verduurzaming. Uitzicht op een andere woning op korte termijn is er door de lange wachtlijsten niet.

De corporaties erkennen de problematiek. Maar na vier keer overleg heeft RAN helaas moeten constateren dat die erkenning niet leidt tot de noodzakelijke concrete maatregelen. De corporaties verschuilen zich achter ‘het systeem’, de financiële kaders waaraan zij moeten voldoen en waarin volgens hen geen ruimte zit om sneller te renoveren en te verduurzamen.Comments


bottom of page