top of page
Zoeken

Prestatieafspraken geven corporaties alle ruimteOp 7 februari sprak RAN in bij de gemeenteraad over de prestatieafspraken 2024. Dit zijn de afspraken tussen de gemeente en woningbouwcorporaties.


Dames en heren,


Dank u wel voor deze gelegenheid om vandaag namens Red Amsterdam Noord bij u in te spreken. Het is met gemengde gevoelens dat ik hier sta om zorgen te uiten over het resultaat van de onderhandelingen over de Prestatieafspraken 2024-2027.


Inspraak

Allereerst vinden wij het onbegrijpelijk dat er bij een voor onze stad zo belangrijk besluit als de Prestatieafspraken, geen fatsoenlijke inspraakperiode is. Dat er inspraak is geweest over de Aanpak Volkshuisvesting van de gemeente, is geen reden om de concrete uitwerking daarvan niet aan de bewoners van de stad voor inspraak voor te leggen. Wij doen een klemmend beroep op u om hiervoor alsnog een mogelijkheid te scheppen. Het feit dat de huurderskoepels hebben mee-onderhandeld, vinden wij een te smalle basis voor bewonersparticipatie die zoals u weet vanaf mei een veel steviger plaats zal krijgen in onze stad door de aanstaande participatieverordening. Het zou van wijsheid getuigen nu alvast in de geest van de komende verordening te handelen.


Afspraken geven corporaties alle ruimte

Voor dit moment wil ik aan u kwijt, dat deze Prestatieafspraken vooral de corporaties alle ruimte geven. Zij zien al hun wensen hiermee vervuld worden terwijl er geen sprake is van het afleggen van verantwoording voor wat ze wel en juist niet hebben gedaan. Het ontbreekt aan onafhankelijk toezicht of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Er wordt niet gehandhaafd. Vrijheid blijheid, het bekende patroon dat al jaren voortduurt tot de dag van vandaag.


Wij vragen u te overwegen of de gemeente hier niet een steviger sturing aan zou moeten geven. Want waarom mogen de corporaties altijd rekenen op begrip en steun van de gemeente? Ze hebben jarenlang hun bezit verwaarloosd, waardoor veel huurders in de knel en in de kou zitten door hoge energielasten. Daarnaast heeft het milieu ernstig geleden onder de tienduizenden slecht geïsoleerde woningen omdat er door die bewoners teveel gestookt moet worden. En toch blijven de woningcorporaties ermee wegkomen. Dit terwijl ze voldoende vermogen hebben en andere beleidskeuzes kunnen maken, als ze dat echt zouden willen.


RAN heeft in de inspraaknotitie ‘’Herstel de Balans’’ heel duidelijk en concreet aangegeven wat er nodig is om stadsdeel Noord uit het slop te trekken. Dank zij de Aanpak Noord is er een kans om stap voor stap vooruitgang te boeken. Maar bijna niets wat wij wilden op het gebied van wonen, gebiedsontwikkeling en leefbaarheid is in de voorliggende Prestatieafspraken terecht gekomen. We wilden een stop op de mateloze verdichting in Noord, uit pure noodzaak om Noord weer leefbaar te maken en een eind te maken aan de verdringing van de oorspronkelijke bewoners, maar daar wordt niet over gesproken in het document. Het zal alleen maar erger worden wanneer het nieuwe gemeentelijke hoogbouwbeleid en de plannen om nóg meer te verdichten ongewijzigd door de raad worden aangenomen.


We wilden heel graag gebiedsgerichte afspraken maken met de corporaties en een convenant afsluiten. Nu mogen we ‘meepraten’ over wat al centraal is bepaald, alsof dat een gunst is en niet wettelijk verplicht. Terwijl er zoveel problemen zijn, specifiek in Noord, die schreeuwen om verandering van het (verouderde) beleid en oplossingen die noodzakelijk zijn voor onze bewoners in de knel.


 


Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page