top of page
Zoeken

Neem buurtplatformrecht op in de participatieverdeningOnze strijder Terra sprak in bij de raadscommissie Democratisering van 17 april 2024 over het buurtplatformrecht. Je kunt haar verhaal terugluisteren en lezen:


Mijn naam is Terra Dakota Stein, en ik ben een bewoner uit Amsterdam Noord, lid van het bewonerscollectief Red Amsterdam Noord en de coalitie van buurtplatformen Amsterdam. EN ik spreek vandaag voor de tweede keer in om te onderschrijven waarom buurtplatforms zo belangrijk zijn in onze stad.


Als Red Amsterdam Noord zetten we ons in voor een leefbaarder Noord en een solidaire stad. Maar het was aanvankelijk ontzettend moeilijk om überhaupt aan tafel te komen. Pas toen we een eigen locatie hadden om vanuit te werken en enige middelen ter beschikking kregen, konden we coördinatoren aanstellen die ons team van bewoners en vrijwilligers effectief maakten en versterkten.


Het werd beter toen er geen verdeeldheid meer werd gezaaid door losstaande nieuwbouwplannen en we in staat waren om samenwerkingen van onderop op te bouwen. Onafhankelijk advies bleek van onschatbare waarde. Het is misschien niet altijd makkelijk voor de gemeente, maar het houdt het systeem scherp. Ook hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om onze eigen werkwijze en autonomie te behouden, in plaats van te worden opgeslokt door bureaucratie.


Want het is frustrerend om voor de tweede keer te moeten inspreken vanwege bureaucratie.

Dit zijn precies de punten van het buurtplatform recht. Overal in de stad zien we dat veel mensen zich willen inzetten, maar de stad verliest waardevolle betrokkenheid doordat het onnodig moeilijk wordt gemaakt om aan tafel te komen. Dit komt bijvoorbeeld door twijfels over onze legitimiteit als platform of groep, maar ook door ontoereikende financiering die ons telkens weer laat struikelen en ons bezighoudt met randvoorwaarden in plaats van met onze actieve bijdrage aan de stad.


Wat nodig is, is ondersteuning en facilitering op buurtniveau voor georganiseerde, actief samenwerkende bewoners, per buurt. Dit moet vergelijkbaar zijn met de regeling op wooncomplexniveau die door de Overlegwet wordt geregeld.

Als coalitie van buurtplatformen Amsterdam hebben we veel ervaring opgedaan, waaronder met de proeftuinen waar we al ruim twee jaar mee verder zijn. Daarom vragen wij u dringend om het college te verzoeken het belang van het buurtplatform recht serieus te nemen en dit op te nemen in de participatieverordening.


Kijk hier de hele vergadering terug

Comments


bottom of page