top of page
Zoeken

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over onze toekomst en de toekomst van onze kinderen. Het huidige beleid is sterk top down ingericht: er wordt van alles van bovenaf opgelegd, zoals de Klimaattops, City Deals, RES. Bovendien is duurzaamheid bijna synoniem aan elitair. Praktisch opgeleiden worden nauwelijks betrokken bij dit belangrijke thema. Sterker nog: ze worden vaak weggezet als niet-coöperatief en nimbys die overtuigd dan wel overruled moeten worden.


Wij verzetten ons tegen dit frame. Wij willen zowel meedenken als meebeslissen: dus pleiten wij voor een veel meer bottom up benadering.

Wij begrijpen dat dit lastig is. Want wij zijn (in grote meerderheid) huurders. En corporaties delen hun duurzaamheidsplannen niet graag met ons. Ze sluiten over onze hoofden heen city deals, geven ons geen ruimte om mee te denken en al helemaal geen ruimte om mee te doen.

Daarnaast wordt duurzaamheid eenzijdig belicht, voornamelijk vanuit energietransitie en voldoen aan de vraag. Wij willen ook “de vraag” bespreekbaar maken.

Wij willen meedoen in het bepalen van onze duurzame toekomst, wij willen meeprofiteren van het nieuwe werk dat daarin meekomt. Noorderlingen hebben vele talenten en die willen ze dolgraag inzetten voor een duurzaam Noord. Wij willen dat Noorderlingen aan het werk gaan bv als technici, meubelmakers, kleermakers, circulaire agenten etc etc.

Daarbij willen wij dat duurzaamheid integraal wordt aangepakt. Denk niet alleen aan zonnepanelen en windmolens etc. Laat de menselijke en sociale waarden net zo zwaar meewegen. Zo krijg je meer draagvlak voor duurzaamheid onder Noorderlingen en meer verbinding tussen oud en nieuw Noord.

Wij willen een andere mix dan wat nu top down is vastgesteld. Reken die door zodat er een vergelijking kan worden gemaakt met de mix die de gemeente voorstaat.

  • Eerst alle (sociale) huurwoningen goed isoleren! En huurverlaging ter compensatie van achterstallig onderhoud en de hogere gas en elektraprijzen.

  • Samen haalbare oplossingen zoeken voor energietransitie. Na een breed opgezette discussie /campagne over wat de vraag naar energie is en hoe we die kunnen beperken.

  • Geen windturbines dicht op huizen, tuintjes, vogel- of vleermuisroutes.

  • Zonnepanelen op alle platte daken, juist ook van bedrijven.

  • Weg met Vattenfall. Bestaande woningen voorzien van betaalbare en duurzame energie, isolatie, zonnepanelen etc.

  • Meer groene daken.

  • Energiezuinige nieuwbouw.

  • Laat de bestaande bewoners van Noord meeprofiteren van het ambitieuze Amsterdam Circulair 2050-plan van de gemeente.

  • Laagdrempelige projecten bedenken via buurtcentra, sportverenigingen etc om duurzaamheid profijtelijk te maken voor Noorderlingen. Zet bijvoorbeeld een netwerk op voor leerlingen op zoek naar een stage, werklozen die iets te doen zoeken. Ook dit zorgt voor verbinding tussen oud en nieuw Noord, tussen praktisch en academisch opgeleide Noorderlingen. Of zamel afgedankte shirts, schoenen, pionnen etc in en geef daarvoor iets terug - vraag grote merken als Adidas, Nike etc om op deze manier te helpen het sportcomplex te verduurzamen.

  • Banen creëren voor Noorderlingen in de duurzaamheids-industrie ofwel de industrie van de toekomst (technici, kleermakers, meubelmakers, circulaire agenten etc)
Comentarios


bottom of page