top of page
Zoeken

Bedrijven & Werk

Amsterdam-Noord kent veel ondernemers en winkels die er al decennia zitten, zo niet generatie op generatie doorgegeven zijn. Bakkers, café’s, schoenmakers, buurtsupers, gereedschapswinkels, garages, fietsenmakers, ijssalons, snackbars, visboeren, poppenwinkels en ook de verschillende markten in Noord zijn karakteristiek voor ons stadsdeel en voor onze gemeenschap. Allen gaan zij, om uiteenlopende redenen, door een moeilijke tijd. Terwijl in de praktijk er meer vermogende bewoners in Noord wonen dan ooit. En die blijven er in hoog tempo bij komen.

Achter de nieuwe bewoners komen ook nieuwe winkels en ondernemingen aan, voor wie Noord nu ineens een aantrekkelijk en hip stadsdeel is. Zo vind je tegenwoordig in de Van der Pekstraat naast de Marokkaanse visboer ook Kinki Kappers. Allemaal prima, totdat je je realiseert dat de ene klant nooit in de andere winkel komt. Terwijl uitgerekend op deze plekken in een stad de onverwachte ontmoetingen kunnen en moeten ontstaan, is nu ook op deze plekken de tweedeling pijnlijk zichtbaar.

De oude winkeliers hebben goede binding met de Noordse wijken en hebben een vanzelfsprekend sociaal karakter in hun dagelijkse bedrijvigheid. Velen van hen zijn geboren en getogen in Noord en wonen er nog steeds. In een stadsdeel dat hard transformeert en waar de tweedeling met de dag groter en schrijnender wordt, kunnen uitgerekend deze buurtondernemers een schakel zijn tussen wat oud en wat nieuw is. Maar dan moeten we ze zien, erkennen en versterken in hun bestaande kracht.

Hierin spelen onderwerpen als huur, werkgelegenheid, coaching en omgaan met vrije ruimte een belangrijke rol. Deze winkels en bedrijven nemen jongeren in dienst, leiden mensen op (vaak ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), er wordt bijgedragen via diensten- en producten uitwisselingen aan een brede ontplooiing. En er wordt sociaal ondernomen, wat wil zeggen dat de bedrijven zich verhouden tot de buurt en bewoners waar ze tussen zitten.

Willen we dat de harde scheidslijn in ons stadsdeel tussen arm en rijk verkleind of zelfs verwijderd wordt, moeten we onze huidige winkeliers en ondernemers behouden en meer ruimte garanderen in de lange termijn toekomst van Noord. Daarom eisen wij:

  • Kleine bedrijfsruimtes in verzamelgebouwen voor ambachtelijke ondernemers. Deze (ruimtes) ondernemers zouden hun bedrijven moeten kunnen verzekeren.

  • Garantie voor behoud van oude ondernemers, tegen betaalbare huur

  • Bestaande ondernemers coachen & van budget voorzien (plus eventueel een nieuwe locatie) om mee te komen in de nieuwe consumptiepatronen.

Ons voorstel aan de raad:

  • Inventariseer wie er al zit en tegen welke huur

  • Wat gaan we daarmee doen?

  • Toewijzing vrijkomende ruimte aan buurtondernemers, met voorrang
Comments


bottom of page