top of page
Zoeken

NOORDERPARK - RED AMSTERDAM NOORD ROEPT: PAUZE!

Red Amsterdam Noord roept, per direct, op tot een pauze met betrekking tot het Noorderpark. Wij eisen dat gemeente, stadsdeel en projectteam het werk stil legt. Concreet betekent dit: Stop met het uitvoeren van alle geplande ingrepen in het park - tenzij strikt noodzakelijk voor het (natuur)beheer.


WAAROM?

In 2021 trokken bewoners al aan de noodrem met demonstraties en petities over het ontbreken van informatie en goede participatie m.b.t. het herinrichten van de Noorderpark. Er kwamen gesprekken met een externe mediator en de Noorderpark-klankbordgroep werd opnieuw ingericht. Dit liep niet goed en begin 2023 viel de klanbordgroep uit elkaar. Intussen blijven veel van de in 2021 gestelde vragen óf onbeantwoord óf de antwoorden zijn onvoldoende/onduidelijk gecommuniceerd. Daarbij is het projectteam Noorderpark weer veranderd. Hierdoor is de onrust bij betrokken bewoners gegroeid en is er weer sprake van wantrouwen.


De PAUZE is een kans, voor alle partijen, om vat te krijgen op de processen rond het park en alle betrokkenen op gelijk niveau te brengen m.b.t. informatie, om daarna samen een degelijk plan te maken voor “hoe verder”.


EN DAN?

Het voornaamste doel van de PAUZE is het creëren van vertrouwen in elkaar. Zonder vertrouwen kunnen wij niet samenwerken. Daarnaast willen wij het volgende bereiken:

  1. De informatieachterstand inhalen en op gelijk niveau brengen voor alle partijen.

  2. Een degelijk en zorgvuldig participatieproces, volgens de regels van het Participatie Protocol

  3. Een nieuwe werkwijze met elkaar ontwikkelen: Wat als er al een klap gegeven is op een plan dat door de huidige crises ingehaald is? Wat als het juridisch helemaal klopt maar de bewoners er geen vertrouwen in hebben?

IN GESPREK MET STADSDEEL

Het voorstel voor een PAUZE is met een uitgebreide onderbouwing gedeeld met het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Noord, het projectteam Noorderpark en de Stadsdeelcommissie. Aanstaande vrijdag gaan wij met de betrokken ambtenaren in gesprek. Hou onze website in de gaten voor de vervolgstappen.


VRAGEN OF MEEDOEN?

Woon je rond het park of kom je er regelmatig en wil je betrokken worden bij dit proces? Of heb je vragen? Neem dan contact op met Sarah Payton, Coordinator Stadsnatuur van Red Amsterdam Noord: stadsnatuur@redamsterdamnoord.nl.


Comments


bottom of page