top of page
Zoeken

Mobiliteit & Infrastructuur

De komst van de Noord-Zuidlijn had de verbinding in Noord moeten vergroten maar in de praktijk is de mobiliteit sterk beperkt. Wijken en bewoners die al slechte connectie hadden met het centrum hebben nu een nog langere reistijd. Daarbij komen nog de plannen voor verdichting met de daar bijbehorende verkeersdrukte en toegankelijkheid. De ponten staan onder enorme druk. En er staan nu ook nog bruggen en een kabelbaan in de planning. Daar kunnen we en willen we nog invloed op uitoefenen. De verbinding is letterlijk allesbepalend voor Noord.

Daarom stellen wij voor aan de raad:

  • Beter openbaar vervoer dat is afgestemd op een goede verbinding in, van en naar het stadsdeel. Er zijn te veel OV-lijnen weggevallen. Initiatieven als de Bannehopper moeten worden uitgebreid naar het gehele stadsdeel en worden gedragen door het stadsdeel.

  • Je past overal met een rolstoel, scootmobiel of kinderwagen op de stoep, jaarlijkse schouw per buurt.

  • Geen nieuwbouw zonder bijbehorende infrastructuur, en zorgen dat die infrastructuur in verbinding staat en rekening houden met bestaande infrastructuur en de aanwezige stadsnatuur

  • Infrastructuurplannen op elkaar afstemmen, zoals o.a. Sprong over het IJ, Mobiliteitsplan, Update Nota Veren

  • Bij elk nieuw plan voor verdichting, bebouwing of uitbreiding moet het bijbehorende financiële overzicht openbaar worden gemaakt, zodat bewoners kunnen controleren of overlast beperkende maatregelen in de uitvoering worden meegenomen. Dit geldt ook voor principenota’s. Zonder financiële dekking zijn plannen zinloos.

  • Zorgen voor een eenduidig beleid in autoluwe wijken in het gehele stadsdeel. Een nieuwe autoluwe wijk bouwen in het Hamerkwartier en daarnaast plannen voor 10 rijbanen op het kruispunt Van Hasseltweg/Meeuwenlaan is absurd en versterkt de tweedeling van het stadsdeel. Er is al in 2007 gewaarschuwd voor een grote verdichting in het Hamerkwartier en de bijbehorende mobiliteitsproblemen. Daar is niet naar geluisterd. Wat ons betreft moet de gemeente nu op de blaren zitten, en niet de bewoners.

  • Als Hamerkwartier autoluw wordt, moet de Vogelbuurt een woonerf worden om sluiproutes en parkeeroverlast te voorkomen.

Comments


bottom of page