top of page
Zoeken

Wonen

Iedereen in Noord verdient een goede en betaalbare woning

De komende 20 jaar wil de gemeente er in Noord net zoveel woningen bij als er nu in Leiden staan. Een stad in een stad. Dat heet extreme verdichting. Moet dat echt? Dan wel op een manier die rekening houdt met de huizen, buurten, mensen en groene ruimte die er al zijn. Die Noord Noord maken. Anders wordt de tweedeling alleen maar erger.

Op dit moment is het verschil tussen huurhuizen en koophuizen al groot. Net als die tussen de bestaande wijken en de nieuwbouw. Woon je sociale huur, dan heb je vaak last van tocht, schimmel, gammele deuren, ramen, douches en keukens. Van slecht onderhoud. Daar komt straks ook nog eens een veel hogere energierekening bovenop. De bewoners van de nieuwbouw aan de overkant hebben daar geen last van. Gemeente, woningbouw en projectontwikkelaars investeren wel in nieuw, niet in oud. Maar verbetering komt niet door het aantrekken van kapitaalkrachtige bewoners en/of investeerders. De markt heeft geen geweten. Verbetering komt door het onderhouden van het stadsdeel, het betrekken van haar bewoners en het welkom houden van alle bewoners van Noord. Anders wordt de tweedeling alleen maar erger. Die zie je nu al overal in Noord. Geen wonder dat ‘normale’ Noorderlingen het gevoel hebben dat er voor hen geen plaats meer is. En dat ze hun vertrouwen verliezen in de overheid en iedereen die ervoor werkt. Terwijl ze zelf worden gezien als lastig, emotioneel en argwanend. Alleen omdat ze opkomen voor hun basisrecht: goed en betaalbaar wonen in het stadsdeel waar ze van houden.

Dus:

 • Stop de verkoop van sociale huurwoningen.

 • Komen ze toch in de verkoop, dan moet de gemeente ze terugkopen.

 • Wij willen aan tafel met de corporaties om prestatieafspraken te maken over onderhoud, renovatie, verduurzaming, nieuwbouw en beschikbaarheid van woningen. Die worden per corporatie en per buurt vastgelegd. En door een onafhankelijke monitor gecontroleerd.

 • Regel een betere terugkeergarantie voor bewoners die met sloop/nieuwbouw te maken krijgen. Bescherm hun rechten en vergoed ze voor overlast.

 • Verplicht corporaties om een percentage van de huurinkomsten te investeren in de bestaande woningen, inclusief regelmatig groot en klein onderhoud.

 • Voor alle woningen met een energielabel hoger dan C komt er huurkorting.

 • Maak harde en controleerbare afspraken met private en publieke partijen over het aandeel sociale huurwoningen en middenhuur (in aantallen woningen en vierkante meters) in de nieuwbouw.

 • Reserveer standaard 25% van nieuwbouw voor buurtbewoners. Garandeer daarvan de betaalbare prijs en grootte.

 • Geen tijdelijke huurcontracten, alleen vaste.

 • Permanente opvang voor asielzoekers en ongedocumenteerden. Een vast percentage sociale huurwoningen voor statushouders.

 • Subsidieer het renoveren van bestaande bouw evenveel als het realiseren van nieuwbouw.

 • Bied hulp aan slachtoffers van huisjesmelkers. Bestraf de eigenaars, niet de bewoners.

 • Beboet leegstand. Er is geen geldige reden voor leegstand.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page