HALLO!

 

Red Amsterdam Noord is een groep actieve bewoners, oud en nieuw, van dit groene, sociale en eigenwijze stadsdeel.
 

Wij zien Noord snel veranderen. Dat hoort bij de stad. Maar we maken ons ook zorgen. De tweedeling groeit. De leefbaarheid staat onder druk. Verdichting hier, verwaarlozing daar. Dat moet anders. Daarom laten we de stem van de Noorderling horen op plekken van macht en beleid.

Wij willen: het uiterlijk van Noord herstellen, de verdringing stoppen en de verdichting bijsturen.

Blue Smoke

Mosveld 121

DI + DO + VR > 12.00 - 17.00 u

ZA > 12.00 - 16.00 u

NIEUWS

THEMA'S

IMG_4769.jpg
Verdichting
IMG_6398.jpg
Participatie
IMG_8044.jpg
Wonen
IMG_5749.jpg
Stadsnatuur
IMG_6318.jpg
Zorg & Welzijn
IMG_5617.jpg
Mobiliteit & Infrastructuur
IMG_6404.jpg
Jongeren
IMG_6703.jpg
Onderwijs
IMG_2918.jpg
Duurzaamheid
IMG_7833 (1).jpg
Bedrijven & Werk
IMG_0589.jpg
Kunst & Cultuur
IMG_1835.jpg
Openbare ruimte
IMG_4494.jpg

HOE HET BEGON

BRANDBRIEF

AAN  DE GEMEENTE AMSTERDAM