top of page

HALLO!

 

Red Amsterdam Noord is een groep actieve bewoners, oud en nieuw, van dit groene, sociale en eigenwijze stadsdeel.
 

Wij zien Noord snel veranderen. Dat hoort bij de stad. Maar we maken ons ook zorgen. De tweedeling groeit. De leefbaarheid staat onder druk. Verdichting hier, verwaarlozing daar. Dat moet anders. Daarom laten we de stem van de Noorderling horen op plekken van macht en beleid.

Wij willen: het uiterlijk van Noord herstellen, de verdringing stoppen en de verdichting bijsturen.

Met actieve groet!

bottom of page