Wie zijn wij?

Maarten de Boer

Ik woon nu 7 jaar in Noord. En heb gezien hoe Noord hip en trending werd. Hoe de gemeente en ontwikkelaars de IJoevers in hoog tempo volbouwen met onbetaalbare nieuwbouw. Hoe weinig de corporaties en gemeente investeren in het opknappen en verduurzamen van lang verwaarloosd bestaand Noord. En hoe de weinige opgeknapte woningen tegen onbetaalbare prijzen worden verkocht aan de hoogst biedende. Ik vind dat dit beleid moet veranderen. Daarom heb ik mij aangesloten bij Red Amsterdam.

Jeanette de Waard

Ik ben de afgelopen 13 jaar dat ik hier woon van de stad en vooral van Amsterdam Noord gaan houden. Wonen in een stad is boeiend, dynamisch en intensief. Ik ben al die jaren actief in informele netwerken. Hier voor werk bij de kerk (Hoop voor Noord) gekomen en langzamerhand steeds meer mooie, actieve buurtbewoners leren kennen. Dat is waar ik me voor inzet: dat zij die zich met hart en ziel inzetten voor de stad gezien, gehoord en ondersteund worden. Ik doe dat ook professioneel samen met team Diaconie Noord vanuit het diaconaal centrum De Ark (Banne 1).

Selli Altunterim

Ik woon 13 jaar in Amsterdam Noord en heb in die tijd dit bijzondere deel van de stad erg zien veranderen. Daarbij is en wordt er te weinig rekening gehouden met de belangen van oud-bewoners. Daarvoor wil ik me via Red Amsterdam Noord inzetten.

Chris Keulemans

Noord verandert. Goed. Maar niet iedereen profiteert daarvan: mensen zonder veel geld, contacten, taalbeheersing en werk blijven achter. Daar kan ik niet tegen. Ik ben schrijver, columnist en lid van Verdedig Noord. Op allerlei plekken actief, meestal achter de schermen. Sinds 2008 in Noord, toen ik de Tolhuistuin oprichtte. Intussen dik tevreden in de Vogelbuurt. Maar steeds ongeduldiger met mensen en instanties die zich opsluiten in hun eigen kringetje in plaats van doodnormaal en keihard mee te werken aan de mix die we nodig hebben. 

Myriam Sahraoui

Ik voel me erg betrokken bij Noord als bewoner en als maker van culturele en sociale projecten die ik er vanuit mijn theatercollectief onderneem. 
Ik heb Noord altijd als een gastvrij open en divers stadsdeel ervaren en heb me altijd enorm aangetrokken gevoeld tot het onaangeharkte en rebelse karakter. 
Maar nu ben ik, door de huidige bouwverdichting en het gebrek aan oog en initiatief voor sociale en culturele leefbaarheid, bezorgd. Vandaar dat ik me herken in de eisen en wensen van RAN en die van harte onderschrijf.

Marieke Oomen

Ik ben Marieke Oomen en hou van Amsterdam Noord in al zijn gekkigheid, onaangepastheid en schoonheid; zet me in voor behoud en versterking van de ‘groene openbare ruimte’ met de ‘voortuin van Noord’ in het SIXHAVEN/TOLHUIS gebied (waar ik nu een jaar lang in de moestuinschool geleerd heb hoe paksoi en bietjes groeien), de Noord Hollandse kanaalscheg, het Noorderpark maar ook door met ANGSAW langs de ‘groene schakels’ in Noord te fietsen en te filmen wat er nou zo mooi is en wat de bedreigingen zijn; Red Amsterdam Noord gaat bij dan mij ook heel erg om de verbinding tussen iedereen die Noord lief heeft en letterlijk tussen de ‘groene ruimte’ in Noord!

Massih Hutak

Massih Hutak is een muzikant en schrijver uit Amsterdam-Noord. Als onderdeel van bewonersorganisatie Verdedig Noord onderzoekt en strijdt Massih een inclusief en duurzaam alternatief voor de huidige stedelijke ontwikkeling. In de vorm van storytelling vanuit het mediakanaal van Verdedig Noord, genaamd Productiehuis Noord, brengen Massih en medestrijders verhalen van Noorderlingen de wereld in en presenteren we onszelf als de echte deskundigen die mee moeten ontwerpen aan de toekomst van ons geliefde stadsdeel.

Rita Gemerts

Mijn naam is Rita Gemerts. Ik ben sportmanager en woon en werk al meer dan 20 jaar in Noord en het bevalt me prima. Je kunt me vooral vinden in het Noorderpark en de wijk De Kleine Wereld waar ik met deelnemers en sportvrijwilligers het bewegen in de buitenlucht gebruikt om elkaar te ontmoeten en te verbinden en om samen van dit stadsdeel iets mooi maken en houden.

Elaine Michon

Elaine is zelfstandig literair agent en lid van Bewonerscommissie Kleine Die. Zij zet zich met deze groep al ruim 3 jaar in voor het behoud van de Kleine Die, een tuindorp in Nieuwendam. Ymere wil het dorp slopen maar de bewoners zijn het daar niet mee eens. De bewonerscommissie strijdt voor de renovatie van het tuindorp en het behoud van de sociale cohesie. Slopen is bezopen!

Sylvia Fennis

Sylvia Fennis, omdat mijn streven is dat we samen de ontwikkelingen zo bijsturen dat er een leefbaar stadsdeel blijft bestaan zet ik me vanuit de Groene Longen in voor behoud, versterken en verbinden van voldoende stadsnatuur. Het thema duurzaamheid en energie sluit hier goed bij aan. Voor het thema “omgaan met elkaar” heb ik het participatieprotocol geschreven, tenslotte gaat het om het samen hier aan werken.

Abdel El Bacha

Ik kom uit de Indische Buurt in Oost en heb van dichtbij gezien wat gentrificatie doet met een wijk: mensen leven er langs elkaar heen. Nieuwkomers worden gezien als mensen die de wijk een boost geven en de oorspronkelijke bewoners als een sta in de weg. Laat Noord niet dezelfde kant opgaan en betrek de oorspronkelijke bewoners veel meer bij de toekomst. Anders gaat de ziel uit het stadsdeel.

Eva Bollen

Toen ik in Noord kwam wonen werd ik verliefd op dit Stadsdeel. Maar de laatste jaren zie ik de kwaliteiten van dit mooie, groene stadsdeel steeds verder onder druk komen staan door toenemende verdichting en tegelijkertijd verwaarlozing van oude wijken en hun bewoners.
De balans is zoek! Daarom heb ik vorig jaar het manifest Stop! Time out! geschreven en de stichting Red Amsterdam Noord opgericht. Om samen met andere Noordelingen en organisaties de balans weer enigszins terug te brengen.

Fatima Ouahou

Ik ben de oprichter van Stichting Malak en lid van Vrouwennetwerk Amsterdam. Ik ben ook initiatiefnemer voor een ‘Samen naar School-klas’ in het regulier primair onderwijs voor kinderen met een beperking. Ik droom van een Amsterdam-Noord waar iedereen, met of zonder beperking, naar de school in de buurt mag. Ik sta voor een inclusieve samenleving waarin wij niet blind worden voor eigenheid van mensen met een beperking. Ik woon al 20 jaar in Amsterdam Noord. Het is mijn stadsdeel geworden die mij dagelijks inspireert door haar diversiteit. Ik wil mij graag inzetten voor de thema’s participatie en onderwijs. 

Terra Dakota Stein

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam Noord en kom uit de wijk de Banne. Ik ondersteun bewoners in de wijk met hun juridische problemen en geef advies bij juridische vragen. Daarnaast werk ik in de wijk als coördinator van een buurtcentrum. Ik heb me bij Verdedig Noord en bij Red Amsterdam Noord aangesloten omdat er in ons stadsdeel veel te koesteren, te behouden en te verdedigen valt en ik de noodzaak om hieraan bij te dragen ontzettend belangrijk vind. Niet alleen voor mezelf, maar voor de generaties die nog volgen.

Juha van 't Zelfde

Nieuwendammer en Finse Nederlander (hoge Noorderling). Ik ben kunstenaar, organisator en werk in het kunstonderwijs. Ik ben onderdeel van Verdedig Noord, en zet me vanuit daar in voor meer ruimte in Noord voor collectieve creativiteit.

Ondertekenaars van het manifest:

Bewonersplatform Vogelbuurt/IJplein
Huurdersvereniging Van der Pek
De NoordAs
Verdedig Noord
Bewonerscommissie De Punt
ANGSAW, Amsterdam Noord Groene Stad Aan het Water
Stichting Zosenerdam
NoordRust
Groene Longen Boom 7
ELZO, 4 bewonersgroepen rond Elzenhagen Zuid
OM groep
Bewonerscommissie Kleine Die
Vereniging Vrienden Noorderpark
Platform SIXHAVEN/TOLHUIS “voortuin van Noord”
Bewonerscommissie Noorlandercomplex