Wat doet Red Amsterdam Noord?

Hoe de gemeente toesloeg toen de wereld Noord ontdekte
Jarenlang werd Noord vergeten en verwaarloosd door iedereen die er niet woonde. Vanaf de heropening van de NDSM als broedplaats veranderde dat. In 2012 plaatste de NY Times Noord in de top tien van onontdekte parels van Europa. De gemeente sloeg toe. De structuurvisie van 2011 en Koers 2025 van 2015 legden de basis voor de hyperambitieuze verdichtingsplannen van nu. Met als gevolg: de verdringing van de bewoners en ondernemers die er al waren.

Red Amsterdam Noord wil:

 • een inhaalslag op de verwaarlozing
 • een stop op de verdringing
 • het bijsturen van de verdichting

Gedeelde ambitie?
RAN is begin 2021 ontstaan, toen het vertrouwen in overheid en woningbouw bij 18 bewonersgroepen in heel Noord tot nul was gedaald. De zogenaamde participatie liep volledig vast.
Eva Bollen en Maarten de Boer schreven een manifest. Met daarbij de eis voor een hoorzitting; een hoorzitting waarin de bewoners de gemeenteraad bevragen. Waar zijn jullie nou mee bezig?
Deze hoorzitting heeft inmiddels plaatsgevonden. Als antwoord daarop kwam het college met de burgemeester in augustus vorig jaar naar Noord.
Hierop kwam de uitnodiging van de burgemeester om een aanzet te geven tot een Plan voor Noord. Dit is een eerste stap naar herstel van dat vertrouwen. De machtsverhouding blijft natuurlijk scheef. Nog steeds wordt er te weinig informatie gedeeld. Maar vooral: de gezamenlijke ambitie, als basis voor de samenwerking, is er nog niet.

Verwaarlozing
Noord heeft vergelijkbare achterstanden met Zuidoost en Nieuw West. Dat wordt onvoldoende erkend; nu de buitenwereld Noord zo hot vindt is het makkelijk de schaduwkant te zien. Er zijn gemeentelijke inhaalprogramma’s. Maar het ontbreekt nog aan budget en menskracht om ze waar te maken.

Verdringing
De gemeente zet in op vermenging. Van woonsoorten en dus van bewoners. Wij zien de consequenties. Migratie de stad uit, geen doorstroom voor jongeren naar een eigen woning, ondernemers die bezwijken onder de lasten. De vermenging leidt tot verdringing. Vandaar dat ons plan begint met de eis: stop de verkoop van sociale huurwoningen.

Verdichting
De extreme verdichting van de bouwplannen gaat onvermijdelijk ten koste van de kwaliteiten van Noord, als er niet tegelijk evenredig wordt geïnvesteerd in bestaande bewoners, bewoning, voorzieningen en groen. Vandaar dat we het hoe en waarom van die verdichting ter discussie stellen. Op dit punt is het formuleren van een gedeelde ambitie met de gemeente het moeilijkst.

Kortom: de uitvoeringskloof moeten we samen dichten, de ambitiekloof serieus bespreken.

Wat doen wij  om dit te bereiken?

 • We hebben een korte lijn met de burgemeester en haar medewerkers. Zodat we zaken die onmiddellijk om actie vragen kunnen aankaarten.
 • We spreken in in de Stadsdeelcommissie en de gemeenteraad commissies.
 • We nodigen ambtenaren, politici, bestuurders en organisaties uit voor overleg.
 • We ontvangen bewoners in ons pand aan het Mosveld. Hier kunnen zij zich bij ons aansluiten, maar ook vragen stellen en problemen aankaarten.
 • We schrijven op uitnodiging van de burgemeester een voorzet voor een plan voor Noord. Dit doen we aan de hand van 12 thema’s:
  Wonen, Paricipatie,  Verdichting, Mobiliteit en Infrastructuur,  Stadsnatuur, Onderwijs, Jongeren,  Zorg en Welzijn, Duurzaamheid, Bedrijven en Werk, Kunst en Cultuur en Openbare Ruimte.
  Deze voorzet voor een plan voor Noord wordt 1 februari a.s. overhandigd en gepresenteerd aan het College van B&W en de Stadsdeelbestuurders.
 • Het organiseren van gesprekken en debatten over verdichting, bevolkingsprognoses, duurzaamheid, segregatie van het onderwijs en het verdwijnen van de stadsnatuur.