Stadsnatuur

Wat is een gezonde stad? Een stad met schone lucht, die tegen hitte en regen kan. En wat is stadsnatuur? Natuur op loopafstand, natuur waar je doorheen kan lopen. (En nee, dan tellen groene gevels of groengeverfde plastic sportvelden niet mee.) De stad heeft natuur nodig, als wij gezond willen blijven.

Noord is het groenste stadsdeel. Nog wel. Maar als er straks 60.000 woningen bijkomen? Dan moet er des te meer groen bij. Anders bezwijkt Noord onder de hitte, kan het water nergens naartoe en sterven planten en dieren af. Dus moeten we niet denken dat groen dure grond bezet houdt, die je mooi vol kan bouwen. Het is juist andersom: groen is onbetaalbaar.

De gemeente heeft een groennorm: hoeveel m2 groen we nodig hebben in onze buurt om er gezond te kunnen leven. Maar die norm wordt in nieuwbouwwijken zoals Buiksloterham en NDSM lang niet gehaald. Er wordt mee gesjoemeld. (Want nee, groene daken tellen ook niet mee.) Intussen worden er overal in Noord veel bomen gekapt. En lang niet zoveel teruggeplant.

En de scheggen lopen gevaar: de landschapsparken met water en ongestoorde natuur, de groene longen van de stad. Groen waar geen verkeer doorheen mag en waar je niet op mag bouwen. En toch gebeurt het. Fietspaden, busbanen, evenementen, horeca. Zodat we er nog even van kunnen genieten voordat het allemaal kapot is.

Terwijl we meer stadsnatuur nodig hebben zien we het voor onze ogen verdwijnen. Het geliefde groen van Noord wordt gesloopt. En voor je het weet is het voor altijd weg. Wil je dat herstellen, dan ben je duurder uit dan wanneer je het gewoon met rust had gelaten.

Dus:

  • Leg de hoofdgroenstructuur juridisch vast. In onze ervaring wordt die nu niet beschermd.
  • Hanteer de groennorm bij elke nieuwbouw streng en binnen dat gebied. Haal je hem niet, pas dan de nieuwbouw/verdichting aan. Niet de norm. Niet sjoemelen
  • Bescherm en versterk de groene verbindingen van Noord tot robuuste, groene, ecologische, ononderbroken scheggen en veranker deze in beleid. Geef ze een beschermde status als aparte entiteit. Van het IJ tot Waterland. Dat betekent: erken en bescherm de Schellingwouderscheg, de Kadoelerscheg en de Noordhollandsch Kanaalscheg in hun verbindingen met de Waterlandse Scheg.
  • Hou de bomenhuishouding op orde. Maak en controleer het overzicht van kap en herplant. Herzie de visie op dunning. Geen verdere bomenkap. Wel daadwerkelijke herplant: 1 boom kappen betekent 1 boom herplanten.  Niet 2 op 5, zoals nu.
  • Zorg voor ‘groene verbindingen’ waarvan de ecologische waarde hoog is. Groene verbindingen als een aaneenschakeling van parken, bossen, ruigtes. Daar niet bouwen of herinrichten: geen evenementen, buswegen, fietspaden, rijbanen of verlichting.
  • Maak een ecologische kaart als onderlegger voor alle ontwikkelingen in Noord. Dat maakt de knelpunten zichtbaar. Zet daarbij in op versterking van de stadsnatuur. Haal alle ecologische barricades voor planten en dieren weg binnen de groene ecologische verbindingen. Zorg voor zachte oevers en bescherm ze.
  • Geen fietspad door het Vliegenbos. Garandeer dat voor de komende 50 jaar. En dus ook niet opnieuw beginnen met de zogenaamde participatie.
  • Nederland is het meest lichtverslaafde land van Europa. Zet zo min mogelijk lantaarns in het groen.
  • Versterk de parken in Noord en breid ze uit. Herplant bomen in Vliegenbos en Noorderpark. Kap met kappen. Laat de onderbegroeiing staan. Leg geen fietspaden aan door Vliegenbos, Rietland en Noorderpark. Haal de sportnorm niet uit de parken. Zorg voor ecologische ruimte.
  • En leg nieuwe parken aan. Die hebben we nodig temidden van alle nieuwbouw. Het Sixhaven/Tolhuisgebied wordt de Voortuin van Noord. En het Meidoornpark komt erbij in plaats van nieuwbouw en bomenkap.