Onderwijs

Onderwijs is de basis. Van opbouw, van verbinding tussen mensen, van zelfbeschikking en zelfregie. De samenleving begint in de klas. En dus op basis van inclusie en gelijkheid. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. Scholen in Noord zijn een ontmoetingsplek voor mensen met allerlei achtergronden. De segregatie in Noord begint nu met de tweedeling binnen het onderwijs. Die start op de basisschool en verergert in het voortgezet onderwijs. Dat moeten we oplossen. Het kleurrijke stadsdeel dat Noord is, wordt niet weerspiegeld in de bestaande structuren. Er moeten nieuwe systemen opgezet worden voor écht inclusief onderwijs, waarmee we een voorbeeld geven aan de rest van de stad en de rest van Nederland.

Dus stellen wij voor:

 • Bouw een netwerk op tussen bestaande scholen in Noord om kennis uit te wisselen en structureel te kunnen werken aan beter onderwijs en opvang voor alle kinderen in Noord, met betrokkenheid van alle ouders. 

 • Zet bijzondere structuren op als voorbeeld voor echt inclusief onderwijs.
  (zie Charter schools vs. Public schools in de V.S) 

 • Maak alle scholen en kinderdagverblijven toegankelijk voor rolstoelen.

 • Stimuleer ontwikkeling van bestaande scholen om zo menging aan te moedigen. Bestaande scholen moeten aantrekkelijk zijn voor zowel mensen die in Amsterdam Noord komen wonen als voor mensen die er al wonen.

 • Elke nieuwe school of schoolvorm in Noord moet zich verbinden aan een bestaande school, waarbij beide gelijke financiering en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.
 • Stimuleer gemengde scholen:

 • Ouders moeten worden aangemoedigd om kinderen op de dichtstbijzijnde school te zetten

 • Stop met het accepteren van ‘nieuwe’ schoolvormen die enkel een hoger opgeleid wit publiek trekken

 • Stimuleer de ontwikkeling van bestaande scholen om zo menging aan te moedigen, bestaande scholen aantrekkelijk te maken, o.a. door een betere beloning van leerkrachten en het opknappen van bestaande gebouwen

 • Sancties op niet mixen in kinderopvang, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs

 • Neem maatregelen tegen te lage schooladviezen voor te vaak dezelfde groepen kinderen.

 • Maak met basisscholen een plan voor bijlessen en opvang van leerlingen, zodat deze structureel uitgebreid kan worden en toegankelijk blijft voor alle leerlingen, in plaats van dat het inkomen van je ouders bepaalt op wat voor onderwijskwaliteit je recht hebt.

 • Concrete social return bij de uitvoering van beleid d.m.v. stageplekken en baangaranties na afstuderen, deels binnen de buurt.

 • Experiment met basisinkomen (zie: Collectief Kapitaal in Buikslotermeer) uitbreiden: Noord is bij uitstek het stadsdeel om dit breed in te voeren.
 • Gebruik leegstaande gebouwen, of scholen die ‘s middags leegstaan voor het opvangen van leerlingen met een leerachterstand. Voor aandacht en bijles. Betrek ouderen en andere vrijwilligers om dit mogelijk te maken.