Mobiliteit en infrastructuur

De komst van de Noord-Zuidlijn had de verbinding in Noord moeten vergroten maar in de praktijk is de mobiliteit sterk beperkt. Wijken en bewoners die al een slechte connectie hadden met het centrum moeten nu nog vaker overstappen en langer reizen. Bovendien zorgen alle nieuwbouwplannen straks voor meer verkeersdrukte en slechte toegankelijkheid van de bestaande buurten. De ponten staan onder enorme druk. En er staan nu ook nog bruggen en een kabelbaan in de planning. Daar kunnen we en willen we nog invloed op uitoefenen. De verbinding is letterlijk allesbepalend voor Noord.

Daarom stellen wij voor:

  • Beter openbaar vervoer dat is afgestemd op een goede verbinding in, van en naar het stadsdeel. Er zijn te veel OV-lijnen weggevallen. Zoiets als de Bannehopper moet er in het hele stadsdeel komen.

  • Je past overal met een rolstoel, scootmobiel of kinderwagen op de stoep. Dat controleren we met een jaarlijkse schouw per buurt.

  • Geen nieuwbouw zonder bijbehorende infrastructuur: ingangen, uitgangen, aanvoerroutes, parkeerruimte, fietspaden, verlichting etc. Zorg altijd dat die infrastructuur in verbinding staat met de buurten eromheen, rekening houdt met hun rust en veiligheid en de aanwezige stadsnatuur niet aantast.
  • Stem de grote gemeentelijke infrastructuurplannen beter op elkaar af, zoals o.a. Sprong over het IJ, Mobiliteitsplan, Update Nota Veren.

  • Bij elk nieuw plan voor verdichting, bebouwing of uitbreiding moet het bijbehorende financiële overzicht openbaar worden gemaakt, zodat bewoners kunnen controleren of overlast beperkende maatregelen in de uitvoering worden meegenomen. Dit geldt ook voor principenota’s. Zonder financiële dekking zijn plannen zinloos. En als die dekking er wel is maar niet openbaar wordt gemaakt kunnen wij niet zien welke plannen wel en niet doorgaan.

  • Zorg voor een eenduidig beleid in autoluwe wijken in heel Noord. Een nieuwe autoluwe wijk bouwen in het Hamerkwartier en daarnaast plannen voor 10 rijbanen op het kruispunt Van Hasseltweg/Meeuwenlaan is absurd. Dat versterkt de tweedeling met Vogelbuurt, Vogelbuurt en IJplein alleen maar. Maak dan liever van de Vogelbuurt een woonerf, om sluiproutes en parkeeroverlast te voorkomen. Er is al in 2007 gewaarschuwd voor een grote verdichting in het Hamerkwartier en de bijbehorende mobiliteitsproblemen. Daar is niet naar geluisterd. Wat ons betreft moet de gemeente nu op de blaren zitten, en niet de mensen die hier al wonen.