Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over de toekomst: die van morgen en die van onze kinderen. We willen een duurzame stad. En daarvoor heb je niet alleen technische voorzieningen nodig, maar vooral ons, met onze talenten en de sociale waarden die we in onze buurten hooghouden.

De duurzame toekomst begint nu. Een paar dreigende problemen moeten dus meteen worden aangepakt. Het elektranetwerk in Noord is nu al op sommige plekken overbelast. En als we niet uitkijken hebben we over een paar jaar een tekort aan drinkwater. Dus de noodzaak is helder. En we zien kansen.
 
A.     Niet top down maar bottom up (of op z’n minst met goede participatie)
 
Het huidige beleid is sterk top down: er wordt van alles van bovenaf opgelegd, zoals de Klimaattops, City Deals, stadswarmte. Voor windturbines is een nieuw participatietraject opgezet maar daarbij mag je alleen nog kiezen WAAR ze komen te staan.
 
B.     Ook bij duurzaamheid geen tweedeling
 
Duurzaamheid is op dit moment bijna synoniem aan elitair. Wie kan een elektrische auto kopen? En als je een groen dak wil of zonnepanelen moet je aardig wat geld hebben en moet het dak ook nog van jou zijn.
Praktisch opgeleiden worden nauwelijks betrokken bij dit belangrijke thema. Sterker nog: ze worden vaak weggezet als niet-coöperatief en nimbys die overtuigd dan wel overruled moeten worden.
Wij verzetten ons tegen dit frame. Wij willen zowel meedenken als meebeslissen: dus pleiten wij voor een veel meer bottom up benadering.
Wij begrijpen dat dit lastig is als de meerderheid huurder is. Corporaties delen hun duurzaamheidsplannen niet graag met ons. Ze sluiten over onze hoofden heen city deals, geven ons geen ruimte om mee te denken en al helemaal geen ruimte om mee te doen.
 
Dus stellen wij de volgende oplossingen voor:

1. Een discussie over energie en water
 
Duurzaamheid wordt nu eenzijdig belicht, voornamelijk vanuit energietransitie en voldoen aan de vraag.
Wij willen ten eerste de vraag naar energie bespreekbaar maken. En de vraag naar drinkwater. Hoeveel energie en drinkwater wordt er gebruikt en door wie? Hoe? Waar kan dat anders?
Dus zijn wij voor een breed opgezette discussie /campagne over wat de vraag naar energie en (drink)water is en hoe wij, bewoners en bedrijven, die kunnen beperken dan wel met alternatieven komen.
 
 
2. Een andere mix van alternatieve energie
 
Wij willen een andere mix dan wat nu top down is vastgesteld. We willen die doorgerekend zien zodat er een goede vergelijking kan worden gemaakt met de mix die de gemeente voorstaat.
  • Zonnepanelen op alle platte daken, juist ook van bedrijven. En de mogelijkheid voor een “thuis accu of batterij” dichterbij halen: de ontwikkeling daarvan stimuleren en het product betaalbaar houden.
  • Nieuwbouw moet energiezuinig, bijvoorbeeld: de wc en de wasmachine draaien op regenwater.
  • Geen stadswarmte van (fossiele) verbranding
  • Windturbines zijn alleen duurzaam als ze op tien keer de hoogte worden geplaatst van huizen, tuinen en vliegroutes van vogels en vleermuizen.
 
3. Duurzaamheid die iets oplevert, in plaats van een duur “moetje”
 
  • Eerst alle (sociale) huurwoningen goed isoleren!
  • En huurverlaging ter compensatie van achterstallig onderhoud en de hogere gas en elektraprijzen.
  • Banen creëren voor Noorderlingen in de duurzaamheids industrie, ofwel de industrie van de toekomst (technici, kleermakers, meubelmakers, circulaire agenten etc.
    Wij willen meedoen in het bepalen van onze duurzame toekomst, wij willen meeprofiteren van het nieuwe werk dat daarin meekomt.
  • Laagdrempelige projecten bedenken via buurtcentra, sportverenigingen etc om duurzaamheid profijtelijk te maken voor Noorderlingen. Bijvoorbeeld: zamel afgedankte shirts, schoenen, pionnen etc in en geef daarvoor iets terug – vraag grote merken als Adidas, Nike om op deze manier te helpen het sportcomplex te verduurzamen. Gebruik duurzaamheid ook om nieuw en oud Noord met elkaar te verbinden. Bouw bijvoorbeeld in gemengde wijken of op sportparken netwerken op waarbij praktisch en theoretisch opgeleiden elkaar helpen en steunen bij het vinden van bijvoorbeeld stages, banen, een schilder of cateraar. Zet daarbij in op bestaande netwerken waarbij welwillende noorderlingen het voortouw nemen, ondersteund door de gemeente.