Bedrijven en werk

Noord kent veel ondernemers en winkels die er al decennia zitten, vaak van generatie op generatie. Bakkers, café’s, schoenmakers, buurtsupers, gereedschapswinkels, garages, fietsenmakers, ijssalons, snackbars, visboeren, poppenwinkels en ook de verschillende markten in Noord zijn karakteristiek voor ons stadsdeel en voor onze gemeenschap. Bijna allemaal gaan ze, om uiteenlopende redenen, door een moeilijke tijd. Terwijl er meer vermogende mensen in Noord wonen dan ooit. En die blijven er in hoog tempo bij komen.

Achter de nieuwe bewoners komen ook nieuwe winkels en ondernemingen aan, voor wie Noord nu ineens een aantrekkelijk en hip stadsdeel is. Zo vind je tegenwoordig in de Van der Pekstraat naast de Marokkaanse visboer ook Kinki Kappers. Allemaal prima, totdat je je realiseert dat de ene klant nooit in de andere winkel komt. Terwijl uitgerekend op deze plekken in een stad de onverwachte ontmoetingen kunnen en moeten ontstaan, is nu ook op deze plekken de tweedeling pijnlijk zichtbaar.

De oude winkeliers hebben goede binding met de Noordse wijken en hebben een vanzelfsprekend sociaal karakter in hun dagelijkse bedrijvigheid. Velen van hen zijn geboren en getogen in Noord en wonen er nog steeds. In een stadsdeel dat hard transformeert en waar de tweedeling met de dag groter en schrijnender wordt, kunnen juist deze buurtondernemers een schakel zijn tussen wat oud en wat nieuw is. Maar dan moeten we ze zien, erkennen en versterken in hun bestaande kracht.

Hierin spelen onderwerpen als huur, werkgelegenheid, coaching en omgaan met vrije ruimte een belangrijke rol. Deze winkels en bedrijven nemen jongeren in dienst, leiden mensen op (vaak ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), ze wisselen diensten en producten uit en dragen daarmee bij aan een brede ontplooiing. En er wordt sociaal ondernomen: dit zijn ondernemers die zich verhouden tot de buurt en de bewoners waar ze tussen zitten.

Willen we dat de harde scheidslijn in ons stadsdeel tussen arm en rijk verkleind of zelfs verwijderd wordt, dan moeten we onze huidige winkeliers en ondernemers behouden en meer ruimte garanderen in de toekomst van Noord.

Daarom stellen wij voor:

  • Kleine bedrijfsruimtes in verzamelgebouwen voor ambachtelijke ondernemers. Zodat deze ondernemers de toekomst van hun bedrijf kunnen verzekeren.
  • Garantie voor behoud van oude ondernemers op hun vertrouwde locatie, tegen betaalbare huur.
  • Bestaande ondernemers coachen & van budget voorzien (plus eventueel een nieuwe locatie) om mee te komen in de nieuwe consumptiepatronen.


Ons voorstel aan de raad:

  • Inventariseer welke ondernemers en bedrijven al in Noord zitten en tegen welke huur.
  • Hoe kunnen we ze behouden en versterken?
  • Toewijzing vrijkomende ruimte aan buurtondernemers, met voorrang.