Nieuws

Nieuwsbrief 14 september
De hoorzitting Red Amsterdam Noord was een groot succes!

Zo groot dat wij op 24 augustus meteen het voltallige College van Burgemeester en Wethouders op bezoek kregen om: “te horen en zien welke zorgen er leven in Amsterdam Noord”.

Zulk hoog bezoek komt niet vaak en dat hebben wij zeer gewaardeerd.

Wij hebben de bijeenkomst gebruikt om alles wat er in het manifest stond nog eens luid en duidelijk toe te lichten. Kijk hier voor een kort en hier voor een langer verslag.

Na afloop hebben wij aan alle deelnemers een lijst meegegeven met 15 punten die wij op korte termijn aangepakt willen zien. En korte termijn betekent voor ons: vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Voor de wat langere termijn hebben wij afgesproken dat wij samen met de gemeente een plan voor Noord gaan maken.

Hiervoor zullen wij de voorzet gaan leveren.

Vanzelfsprekend in overleg met al onze achterbannen. En dat zijn er nogal wat, dus dat vereist een goede voorbereiding. Zodat iedereen die wat wil inbrengen dat ook kan doen.

In de eerstvolgende nieuwsbrief volgt meer informatie over hoe wij dat willen organiseren.


Mocht je nu al meteen iets kwijt willen: doe dat vooral!

Via eva@redamsterdamnoord.nl

Alle mails worden beantwoord en meegenomen in het vervolg.

Groetjes,

Eva


P.S. Las je deze brief niet in je eigen inbox maar zou je dat wel willen, stuur dan een berichtje naar eva@redamsterdamnoord.nl met daarin je naam en ‘aanmelden nieuwsbrief’ als onderwerp.

 

NOORD ROEPT GEMEENTERAAD TER VERANTWOORDING
31 MEI: HOORZITTING IN DE BALIE OVER DE ONVREDE IN AMSTERDAM-NOORD

Een primeur: deze keer is het niet de gemeenteraad die vragen stelt aan bewoners, maar bewoners van een wijk in oproer roepen raadsleden ter verantwoording. Waarom gaat er stelselmatig zoveel mis in Amsterdam-Noord?

Negen bewonersorganisaties uit Amsterdam-Noord nodigen de Amsterdamse gemeenteraad uit voor een hoorzitting. De bewoners draaien de rollen om. Zij vragen uitleg van raadsleden over 4 thema’s: wonen, groen, participatie en infrastructuur. De gemeente wil de komende jaren ruim 60.000 nieuwe woningen bouwen in Noord. Daarbij worden de bestaande inwoners, woningen en buurten telkens genegeerd.

Op 30 maart overhandigden de Noorderlingen een manifest met ruim 1300 handtekeningen aan burgemeester Halsema. De bewoners willen onder meer een time out voor alle bouwplannen in Noord. En een hoorzitting, waarin de bewoners de experts zijn. Met deze avond wordt daar invulling aan gegeven. Negen van de partijen in de Amsterdamse gemeenteraad zijn vertegenwoordigd.

Meer informatie over het manifest en de petitie is hier te vinden: https://www.redamsterdamnoord.nl/

De avond is gemaakt en voorbereid door:
Bewonersplatform Vogelbuurt/IJplein
Huurdersvereniging Van der Pek
De NoordAs
Verdedig Noord
Bewonerscommissie De Punt
ANGSAW, Amsterdam Noord Groene Stad aan het Water
Stichting Zosenerdam
NoordRust
Groene Longen

Tim Wagemakers, programmamaker bij De Balie, leidt de hoorzitting op verzoek van de bewoners.

De hoorzitting voor Amsterdam-Noord vindt plaats in de Balie op 31 mei, vanaf 19:30 uur.
https://debalie.nl/programma/bewoners-roepen-gemeenteraad-ter-verantwoording-31-05-2021/
De gratis livestream is te volgen via www.debalie.nl

Meer informatie over het manifest en de petitie is te vinden op: www.redamsterdamnoord.nl
Contact: Eva Bollen, eva@redamsterdamnoord.nl

UPDATE! NIEUWE DATUM HOORZITTING 31 MEI

Achter de schermen zijn wij druk bezig met het voorbereiden van de hoorzitting n.a.v. ons manifest en de petitie RED AMSTERDAM NOORD.

Wij hebben aan het presidium van de raad gevraagd of wij voor de hoorzitting gebruik mogen maken van de raadszaal. Dit omdat het een grote zaal is voor voldoende afstand tussen de deelnemers en vanwege de technische mogelijkheden in de zaal om de zitting live te streamen zodat het voor iedereen te volgen is.
En ook in het kader van de vraag: “is de raadszaal alleen voor politici, of mogen ook burgers daar hun stem laten horen?”
Helaas is ons verzoek afgewezen. Gezien de slechte participatie bij de plannen voor Noord een gemiste kans denken wij…

Wij kunnen gelukkig bij de Balie terecht. Dit houdt echter wel in dat wij de datum van de hoorzitting moeten verplaatsen.
DUS DE HOORZITTING GEMEENTERAAD IS VERPLAATST NAAR

MAANDAG 31 MEI VAN 19.30 – 21.30 UUR

Wij hebben inmiddels een programma gemaakt voor de zitting.
Er kunnen in de Balie maximaal 20 personen aanwezig zijn. Maar iedereen die dat wil kan de livestream volgen.

Tot zover, wordt vervolgd!

Gisteren, 30 maart, was het zover!
We hebben het manifest en de petitie overhandigd aan burgemeester Halsema.
Er waren diverse vertegenwoordigers van bewonersorganisaties uit Noord aanwezig.
Burgemeester Halsema heeft toegezegd het manifest onder de raadsleden te verspreiden en voor te leggen.
Ook is het manifest gisteren naar het Dagelijks Bestuur en de Stadsdeelcommissieleden van Stadsdeel Noord gestuurd via mail.
Verder heeft mevrouw Halsema toegezegd een bezoek aan Noord te gaan brengen en zich door bewoners te laten rondleiden.
 
De petitie heeft inmiddels 1301 handtekeningen! Hij blijft voorlopig openstaan dus teken en deel! De petitie staat nu ook op deze website en dus op https://redamsterdamnoord.petities.nl
 
Dinsdagavond 25 mei hebben wij de hoorzitting, genoemd in het manifest, gepland. De dinsdagavond houdt de gemeenteraad gereserveerd voor meetings met experts. Nu zijn wij de experts. Wij wonen in Noord, wij zijn de ervaringsdeskundigen.
Wij gaan nu aan de slag om deze hoorzitting goed voor te bereiden.
Wordt vervolgd.
 
En heel hartelijk dank voor jullie steun!
 
Hartelijke groet,
 
Eva Bollen